Projektno vodenje

Profesionalno vodenje podjetja

Le razmeroma majhen delež podjetij je voden profesionalno, torej s strani strokovnjakov, ki se spoznajo prav na to delo. Predvsem mala podjetja v vodstvenih vlogah običajno obdržijo kader, ki se dobro spozna na dejavnost, s katero se podjetje ukvarja, ne pa toliko specifično na vodenje podjetja. Seveda gre za strokovnjake na svojem področju, a teh veščin ne morejo učinkovito preusmeriti na projektno vodenje, upravljanje odnosov s strankami, upravljanje kadra in podobne naloge. V nekaterih primerih je vodenje podjetja smiselno v celoti zaupati zunanjim strokovnjakom, včasih pa so dovolj že majhne prilagoditve, ki ponujajo odlične rezultate.

V vsakem primeru bo treba poskrbeti za zanesljiv in usposobljen kader. V poštev pridejo odlike, ki niso nujno vezane na dejavnost, ki jo podjetje opravlja – za projektno vodenje na primer potrebujemo osebo, ki zna delati v skupini, se izkaže pri reševanju problemov in dodeljevanju delovnih nalog, pozna kader in je sposobna načrtovati pravo rešitev za vsak projekt posebej. Takšni strokovnjaki lahko izhajajo iz razpoložljivega kadra, lahko pa jih bo treba iskati zunaj tega.

Pregled razpoložljivega kadra olajša kadrovska mapa, ki je ena izmed tistih prilagoditev, ki lahko olajšajo vodenje podjetja. Kadrovska mapa na enem mestu zbira vse potrebne podatke o zaposlenih, s tem pa močno olajša odločitve pri razporejanju delovnih nalog. Za učinkovito projektno vodenje in vodenje podjetja nasploh je nujno, da imamo dober pregled nad kadrom in strokovnjake, ki znajo te informacije ustrezno izkoristiti. Dandanes je kadrovska mapa običajno v elektronski obliki, kar odpira še dodatne možnosti za optimalen izkoristek razpoložljivih informacij, se pa s tem spet in še toliko bolj izkaže potreba po usposobljenih strokovnjakih, ki znajo s temi podatki pravilno ravnati.

Da bo vodenje podjetja učinkovito in uspešno, je treba na vodilne položaje postaviti strokovnjake. Gre za prilagoditev, ki se bo na dolgi rok močno obrestovala.