Katalizator

Katalizator ima enako življenjsko dobo kot je življenjska doba vozila

Vsi ljudje seveda gledamo na to, da bodo naši nakupi predstavljali dolgoročno investicijo. To si seveda želimo za to, da nam ni potrebno vsako leto ponovno kupovati enakih stvari, saj bi tako bistveno porabili več denarja. Zato je velikokrat potrebno gledati predvsem na kakovost določene stvari in ne na samo ceno. Tako je tudi pri avtomobilih, ob nakupu seveda razmišljamo o tem, da bo to dolgoročna investicija in nam bo vozilo služilo zares dolgo.

Katalizator je element v vozilu, ki ima nalogo zmanjševanja emisije ogljikovega monoksida, ogljikovodika in dušikovega oksida ter njihovo spreminjanje v nestrupen plin. Njegova naloga je torej zmanjševanje omenjenih strupenih plinov na najmanjšo možno mero. V primeru, da sistem pravilno deluje, se vsebnost strupenih snovi v izpušnih plinih zmanjša tudi več kot 90%.

Katalizator je torej pospeševalec kemičnih reakcij. Njegovo delovanje pa omogoča sredica, katera je sestavljena iz plemenitih kovin. Njegova življenjska doba je enaka življenjski dobi vozila, vse pa je seveda odvisno od pogojev, v katerih deluje.

Fap filter je sestavljen iz filtrirnih elementov, ki so lahko iz različnih materialov

Vsi se seveda zavedamo dejstva, da ima vsako vozilo elemente, brez katerih enostavno ne deluje. Pomembno je, da vsi elementi neprestano brezhibno delajo, saj lahko v nasprotnem primeru ogrožamo nas same, ali pa okolje zaradi nepravilnega delovanja.

Fap filter je tako element izpušnega sistema pri dizelskih motorjih in je običajno vgrajen za katalizatorjem. Le ta skrbi za izločanje nezgorelih trdnih delcev, ki seveda nastajajo pri izgorevanju dizelskega goriva v motorjih. Bil je razvit z namenom po zmanjšanju onesnaževanja zraka z izpušnimi plini oziroma trdnimi delci dizelskih motorjev.

Fap filter pa je sestavljen iz filtrirnih delcev, ki so lahko zgrajeni iz različnih materialov. Ko le ta doseže določeno mero zasičenosti s trdimi delci, se sproži regeneracija, ki poskrbi, da se pri povečani temperaturi izpušnih plinov izvaja sežig in izpustitev saj.