folija za silos

Folija za silos je pomemben dejavnik kvalitetnega siliranja

Siliranje je pomemben proces priprave krme za živino, zato je pomembno, da se natančno držimo vseh potrebnih postopkov in pri tem uporabimo kakovostne materiale. Kvalitetna folija za silos je tako predpogoj za uspešno siliranje katerega rezultat je kvalitetna osnovna krma za živali. V primeru, da siliranje ne poteka tako kot bi moralo in pride do vdora zraka ali zunanjih dejavnikov, krma za živali ni več ustrezna.

Za kvalitetno siliranje se uporabljajo različne folije. Za optimalno tesnjenje silosa poskrbi namestitev podfolije, ki se prilepi na površino silosa in tako onemogoči vdor zraka v silos tudi po odprtju. Na silažo pa se običajno položi folija za silos, ki je poznana po svoji visoki trdnosti, odpornosti na prebijanje in odličnih tesnilnih lastnostih. Takšna silažna folija je tudi UV odporna, njena zelena barva pa zmanjšuje segrevanje silaže in na ta način ustvarja najbolj optimalne pogoje siliranja.

Siliranje je zahteven in dolgotrajen postopek priprave krme

Podobno kot si ljudje pripravljamo ozimnico, morajo tudi kmetje za svojo živino pripraviti krmo, s katero jo bodo krmili v hladnih mesecih. Med najbolj uveljavljene postopke konzerviranja krme za živali spada siliranje, ki na prvi pogled izgleda zelo enostavno, vendar gre za zelo zapleten in zahteven postopek, ki je odvisen od mnogih dejavnikov. Začne se že pri pravilni negi travinja, času košnje, višini odkosa in tudi času sušenju.

Za spravilo silaže je potrebno imeti ustrezen prostor, ki mu pravimo silos. Vse bolj so priljubljeni montažni koritasti silosi, ki so tudi cenovno ugodni. Za kakovostno siliranje je potrebno uporabiti ustrezne silažne folije, ki preprečujejo vdor zraka v silos in zaščitijo silažo pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Za siliranje je pomembno kakovostno tlačenje silaže, ki preprečuje vdor zraka in s tem tudi izgube energije, in uporaba vseh silirnih dodatkov, ki morajo biti pravilno in natančno dozirani.