Zaščita blagovne znamke

Zaščita intelektualne lastnine

Če želimo svojo intelektualno lastnino uporabljati pri poslovanju na konkurenčnem trgu, jo moramo ustrezno zaščititi. Pri tem imamo na voljo različne postopke, ki nudijo pravno podlago za ukrepanje v primeru, da zaznamo kršitve. Nobena oblika zaščite ne more povsem preprečiti zlorab in odpraviti vseh tveganj – intelektualne lastnine namreč ne moremo kar pospraviti in zakleniti, temveč jo želimo uporabljati. Postopki zaščite intelektualne lastnine nam dajejo pravico do ekskluzivne uporabe, moramo pa biti pozorni na to, da vsebine ustrezno zaščitimo.

Najpogostejša je zaščita blagovne znamke, torej vizualnih znakov, ki se uporabljajo za razločevanje med izdelki in storitvami različnih ponudnikov na trgu. Zaščita blagovne znamke omogoča uporabo prepoznavnih simbolov, recimo logotipov, napisov in drugih grafičnih podob, s katerimi opremljamo svoje izdelke in storitve. Pomembno je, da takšne vsebine ustrezno zaščitimo, saj se prav z njimi najbolj očitno razlikujemo od konkurence in predstavljamo kupcem. Tako je zaščita blagovne znamke priljubljena opcija. Treba je opraviti registracijo pri uradu za intelektualno lastnino, ob tem plačamo tudi zahtevane pristojbine – cena je odvisna od področja zaščite, za 10 let pa znaša nekaj sto evrov.

Za zaščito izumov in idej v industriji se uporablja patent. Vsebine so na tem področju nekoliko drugačne, saj gre pogosto za abstraktne ideje, ki pa morajo biti vedno vezane na konkretno rešitev, ki se uporablja v industrijskih in drugih procesih. Tako mora patent vključevati tudi točno opredelitev takšnih rešitev. Ob tem moramo prav tako poskrbeti za izbiro ustreznih kategorij in geografskega področja za zaščito. Poleg tega je za patent cena močno odvisna od tega, kako dolgo želimo zaščito koristiti – v izhodišču je patentiranje cenejše od registracije blagovne znamke, po nekaj letih pa postanejo stroški bistveno višji. Seveda patent s časom izgublja na vrednosti, zato dolgoročna zaščita verjetno ne bo potrebna, če lahko vsebino nadomestimo s kakšnimi novimi inovacijami.