Dopolnilno zavarovanje

Zavarovanje za nesreče in nezgode

Osnovno zavarovanje poskrbi za dobro kritje v primeru nujnih zdravljenj, a kaj hitro se lahko zgodi, da bomo potrebovali druge storitve, ki v to zavarovanje niso vključene. Morda nas bodo že pri osnovnih storitvah in nujnih zdravstvenih posegih presenetili nepričakovani stroški, saj osnovno zavarovanje ne krije vseh storitev in izdelkov v celoti. Velik del ponudbe zdravstvenega sistema pa seveda v osnovno zavarovanje sploh ni vključen in moramo najti druge rešitve. Da bi bili zavarovani pred takšnimi neprijetnimi presenečenji in visokimi stroški, potrebujemo ustrezna zavarovanja. To je lahko dopolnilno zavarovanje, ki v celoti krije stroške vseh storitev iz osnovnega zavarovanja, lahko pa se odločimo tudi za dodatna, predvsem nezgodna zavarovanja.

Dopolnilno zavarovanje

Gotovo je dopolnilno zavarovanje v vsakem primeru dobra izbira. Stroški so minimalni, kritje pa zelo dobrodošlo. Gre namreč za nujne storitve, ki jih vključuje tudi osnovno zavarovanje, a ne v celoti. Tako se z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem izognemo nepričakovanim stroškom, ki bi lahko nastali tudi pri nujnih zdravljenjih.

Nezgodno zavarovanje

Za boljše zavarovanje v primeru kakšnih nezgod pa moramo poiskati zavarovalnico, kjer so na voljo dodatna zavarovanja. Izberemo lahko Triglav nezgodno zavarovanje, ki nam ponuja kritje v primeru mnogih nezgod in nesreč, ob katerih se hitro pripetijo kakšne poškodbe. Triglav nezgodno zavarovanje vključuje predvsem kritje zdravstvenih posegov, a prav tako lahko računamo na nadomestilo v primeru zdravljenja v bolnišnici in odsotnosti z dela. Včasih dobimo nadomestilo tudi v primeru kakšnih specifičnih poškodb ter tako nekoliko ublažimo učinek nezgode. Predvsem je seveda pomembno, da imamo vedno na voljo dobre rešitve za uspešno zdravljenje in okrevanje, pri tem pa nas Triglav nezgodno zavarovanje reši še pretiranih skrbi in stresa. Pričakujemo lahko odlično izkušnjo na dolgi rok, v primeru nezgod je takšno zavarovanje neprecenljivega pomena, zato je povsem upravičena tudi cena, ki jo moramo za zavarovanje redno plačevati.