Defibrilator AED

Kaj je defibrilator in kako lahko pomaga?

Defibrilatorji postajajo vse prisotni v javnosti, pa tudi v zavesti ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku v težavah. Nameščajo se namreč na javne površine in v zgradbe javno dostopnih ustanov, zanje pa se odločajo tudi nekateri posamezniki in podjetja v zasebni lasti. Le redko je nakup defibrilatorja predpisan, tako da so pobude v večini prostovoljne – torej morajo o namenu in uporabi naprave nekaj vedeti tudi tisti, ki se odločajo za nakup.

Pogosto kličemo defibrilator AED, ki je kratica za »automatic external defibrilator«, kar bi lahko z istimi začetnicami zapisali kot »avtomatski eksterni defibrilator«, oziroma opisali z ustreznejšimi slovenskimi besedami kot samodejni zunanji defibrilator. Gre za vrsto srčnega spodbujevalnika, ki torej deluje samodejno in se uporablja zunaj telesa. Defibrilator AED je uporaben v primeru srčnega zastoja, do katerega lahko pride v praktično vsakem človeku v vseh okoliščinah. Seveda so nekatere osebe bolj ranljive, predvsem zaradi genetskih predispozicij in življenjskega sloga. Srčni zastoj se kaže v nepravilnem, kaotičnem bitju srca, ki posledično ne more učinkovito črpati krvi in opravljati svoje naloge. Že v nekaj minutah lahko nastopi smrt, če ne posredujemo z defibrilacijo. Ravno zato je defibrilator AED nujna oprema na javnih mestih. Defibrilator AED povrne normalno bitje srca in ohrani ključno funkcionalnost telesa. Prepreči smrt in omili posledice srčnega napada.

Seveda se pojavijo številna vprašanja, če želimo kupiti defibrilator za srce, cena je recimo ena teh. Za defibrilator za srce cena ne bi smela biti ovira, a kaj, ko je nakup te naprave prepuščen posamezniku, tako da mora kupec kriti celotno ceno. Sicer so kupci javno dostopnih defibrilatorjev običajno občine, podjetja in druge večje ustanove, tako da za defibrilator za srce cena ni breme posameznikov, a vseeno lahko pri nakupu in namestitvi povzroča oviro. Veliko vprašanj se pojavi tudi okoli uporabe – pri tem najbolj pomaga organizirano izobraževanje.