Katalizator 2

Škodljive snovi v izpušnih plinih osebnih vozil

Pri vožnji z avtomobilom le redko pomislimo na to, kaj vse se ob delovanju vozila sprošča v okolje. Morda na to pomislimo ob nakupu, če kje opazimo podatek o izpustu ogljikovega dioksida, običajno pa se ne posvečamo drugim izpustom. To pač ni prioriteta pri nakupu in uporabi vozila. Vseeno pa moramo zadostiti vsaj minimalnim standardom, za kar so sicer odgovorni v prvi vrsti proizvajalci vozil, pri uporabi pa tudi vozniki, predvsem na dolgi rok.

Če želimo vedeti, kakšne snovi se sproščajo v okolje, moramo najprej pokukati v notranjost avtomobilskega motorja, nato pa imajo veliko vlogo še izpušni sistemi, ki so v veliki meri prilagojeni prav temu, da filtrirajo izpuhe iz motorja. Sestava izpušnih plinov je odvisna od motorja in goriva. V nekaterih primerih nimamo opravka le s plini, pri dizelskih motorjih so recimo izpušni sistemi tudi na udaru trdnih delcev, ki nastajajo pri izgorevanju tega goriva. V tem primeru moramo uporabiti poseben filter, ki zadržuje te delce. Izpušni sistemi pa imajo še druge komponente, ki preprečujejo uhajanje škodljivih snovi v okolje.

Med najbolj izrazitimi deli je gotovo katalizator, ki skrbi za to, da v okolje ne uhajajo škodljivi plini. Katalizator deluje tako, da usmeri izpušne pline preko rešetk z veliko površino, ta pa izpostavlja izpušnim plinom določene kemične elemente, s katerimi plini reagirajo. S kemično reakcijo škodljive snovi razpadajo ali se vežejo v manj škodljive molekule, ki jih lahko sproščamo v ozračje. Na ta način opravlja katalizator zelo pomembno nalogo, kar pomeni, da je treba zanj dobro skrbeti. Pravzaprav si tudi sami izpušni sistemi pogosto zaslužijo dodatne pozornosti – pri dolgoletni vožnji nanje pogosto kar nekoliko pozabimo, čeprav gre za ključen sistem avtomobila. Če ga zanemarimo, pa pride prej ali slej tudi do težav, zato ga ne bomo mogli dolgo časa ignorirati.